Skip to content

Privacy Policy

Onze principes voor veilig datagebruik:

  1. Je bent zelf eigenaar van jouw gegevens. Wij gebruiken deze gegevens alleen met jouw toestemming
  2. Je gegevens worden nooit zonder jouw toestemming gedeeld met uw huisarts en/of derden.
  3. We gebruiken gegevens alleen om je beter te kunnen helpen met jouw vitaliteit.
  4. Je persoonsgegevens worden nooit zonder jouw toestemming gebruikt voor commerciële aanbiedingen aan derden.
  5. Je kunt bij ons altijd opvragen wat er met jouw gegevens gebeurt.

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

Bij de aanvraag van deze dienst vragen we je toestemming om je activiteiten te volgen. Deze toestemming geldt slechts voor medische doeleinden en zal voor geen enkel ander doel gebruikt worden.

Verwerking persoonlijke gegevens

Bij het ontvangen van persoonlijke gegevens als naam en contactgegevens, willen wij deze alleen in lijn gebruiken waar deze ten doel gesteld voor is; wij ontvangen je contactgegevens middels een vraag op onze website – wij gebruiken alleen deze gegevens om deze vraag te beantwoorden.

Deelname aan Looprecept

Bij deelname aan Looprecept is Looprecept nooit bekend met de persoonlijke gegevens van de deelnemer. Alle deelnemers zijn gepseudonimiseerd en slechts bij de persoonlijke huisarts bekend.

Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om jouw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Vragen

Voor vragen over de wijze waarop Looprecept omgaat met persoonsgegevens kunt je contact opnemen met Looprecept door een e-mail te sturen naar info@looprecept.nl.

Partners

LHV_Logo
FAW_Logo
EMC_logo
Izer_logo
Garmin_logo
Play Video