Het looprecept blog, vanuit Melbourne

Australië, een land van uitersten. Overstromingen afgewisseld met enorme droogte. Op het oog vriendelijke koala’s en kangoeroes leven naast de meest dodelijke dieren ter wereld. Op sommige plekken is het land zo dichtbevolkt dat de grond onbetaalbaar is geworden, terwijl grote delen van het continent leeg zijn en überhaupt nooit in aanraking zijn gekomen met enige vorm van civilisatie. Niet anders is dit als het gaat om beweging. Nog altijd geldt ‘the car is king’ in Australië, oftewel overal auto’s met weinig respect voor andere weggebruikers, echter is het aantal racefietsers die in de vroege ochtend langs de zee rijden dan wel weer duizelingwekkend. Dit soort aantallen zijn zelfs voor een Nederlandse racefiets liefhebber ongekend.

Deze laatste tegenstelling laat zich ook goed vertalen naar de huidige staat van de leefstijl down under. Enerzijds zie je in ‘the country’ (het platteland) en in de ‘outer suburbs’ de verschillende vormen van een ongezonde leefstijl terugkomen. Het gaat dan om de bekende zaken als inactiviteit, roken, ongezonde intake en alcoholisme. Anderzijds heb ik in en rond de centra van de grote steden vooral het tegenovergestelde ervaren. Hier is het aantal mensen die een gezonde leefstijl nastreven ongeëvenaard. Het aantal supermarkten specifiek gericht op gezonde voeding en de grote aantallen van bewegende mensen heb ik nergens eerder gezien.

Reclame in de tram

Deze tegenstellingen binnen Australië worden zeker gedeeltelijk verklaard door de verschillen in aanbod van beweeg mogelijkheden, infrastructuur en de inrichting van de publieke ruimte.  In ‘the country’ zijn er naast autowegen vrijwel geen stoepen te vinden, laat staan een fietspad. Een simpel supermarktbezoek wordt dan al snel een autorit. In Melbourne kom je juist om in het aantal parken met prachtige speeltuinen en fitness parcoursen.  Er komt steeds meer ruimte voor de fietser, het aantal veilige fietspaden groeit en groeit.  Het is zeker nog geen Nederland qua fietspaden, maar je ziet een duidelijke cultuuromslag plaatsvinden die gericht is op een actieve gezonde leefstijl. Het verschil in leefstijl tussen de progressieve steden en het conservatieve achterland wordt ook mede verklaard door het verschil in sociaaleconomische status en waarschijnlijk ook in opleidingsniveau. Zo vragen mensen zich in het achterland van de steden zich werkelijk af waarom je ooit op een fiets zult stappen of zult lopen als je een auto voor de deur hebt staan.

Drinkwater langs de voetpaden

Het grote aanbod qua mogelijkheden en de inrichting van de publieke ruimte in combinatie met een fijn klimaat werkt een gezonde leefstijl in de steden enorm in de hand. Niet voor niets wordt Melbourne regelmatig verkozen tot de meest leefbare stad in de wereld. Prachtige speeltuinen die gratis toegankelijk zijn waar je voor dergelijke Nederlandse varianten al snel moet betalen. In de ontelbare parken staan langs looproutes vrijwel om de kilometer openbare schone toiletten en drinkwaterpunten. Hetgeen op een doorsnee dag resulteert in een ontelbaar aantal joggers en wandelende bejaarden. Een ander verschil met Nederland is dat het gebruik van sportvelden buiten de trainingsuren van de club veelal vrij toegankelijk is. Oftewel een balletje op doel trappen of slaan is laagdrempelig toegankelijk. Maar ook het zwembad kost weinig en je kind wordt ook nog eens beziggehouden terwijl je zelf baantjes trekt.

Goed gebruik van de ruimte, schoolgym op het strand

Om uw patiënten aan het bewegen te krijgen blijft het een moeilijke klus, de toegankelijkheid en laagdrempeligheid blijven een belangrijke factor, hetgeen duidelijk is geworden in een zeer leefbare stad die Melbourne is. Looprecept streeft ook deze laagdrempeligheid na. Houd het simpel voor uw patiënt door te starten met simpelweg te lopen.

In Melbourne heerst daarnaast duidelijk een sportcultuur. Het is een stad in beweging en voor velen is een paar keer in de week joggen in het park of een weekenddag met het gezin in het park doorbrengen de standaard. Ik heb gemerkt dat voor mijzelf de dagelijkse beweging dan ook bijna vanzelf gaat, dagelijks minstens 10.000 stappen lopen en zo nu en dan een rondje fitness parcours worden de standaard. Beweging om je heen werkt aanstekelijk.  U kunt als huisarts ook het goede voorbeeld tonen met als logisch gevolg dat er zeker een aantal patiënten uw voorbeeld doen volgen. Wat in Melbourne exemplarisch is en ook regelmatig terugkomt in de medische literatuur is dat het aanbod qua mogelijkheden en de inrichting van de publieke ruimte van groot belang is om mensen aan het bewegen te krijgen, hetgeen in een rijke stad als Melbourne uitermate goed geregeld is. In het rijke Nederland zijn het aantal mogelijkheden ook ruim voldoende en is de inrichting van de publieke ruimte ook zeker gericht op wandelaars en fietsers. Oftewel ook in Nederland wordt aan deze randvoorwaarden voldaan om uw patiënt aan het bewegen te krijgen. Nu ligt bij u en uw patiënt nog de uitdaging om het kwartje te laten vallen en een gedragsverandering te bereiken. Blijf het zien als een uitdaging waar uw patiënt de rest van zijn of haar leven de vruchten van plukt.

Het meest gemakkelijke en veilige recept, looprecept.

Cheers,

Anne Huisman