Stimuleer een actieve levensstijl

De huidige inactieve levensstijl van mensen is een maatschappelijk probleem. Vele factoren zijn daar op van invloed. Belangrijk is het voor u als dokter om te realiseren dat u daar een klein aandeel in hebt.

Verwacht van uw interventies dan ook geen wonderen maatschappij breed. U wordt als dokter echter dagelijks geconfronteerd met diverse problematiek waarbij bewegen een van de beste zo niet het beste medicijn is. Op het moment dat een patiënt met een probleem komt waarbij bewegen het beste medicijn is, is het van belang dat u dit dan ook gaat voorschrijven en het meeneemt in uw dagelijkse praktijkvoering. Neem bewegen als medicijn serieus in de spreekkamer. Exploreer, informeer, adviseer, registreer en controleer.

 

Looprecept is een hulpmiddel om u daar bij te helpen en een verandering te realiseren in de leefstijl van uw patiënt!

Het meest belangrijke om te realiseren is dat het verkrijgen van een actieve leefstijl voor veel patiënten een gedragsverandering behelst . Zoals u ongetwijfeld herkent is het veranderen van gedragingen bij uw patiënten altijd een lastig karwei.

U bent er om te informeren en te faciliteren; uiteindelijk moet de patiënt zelf inzien dat zijn of haar inactieve levensstijl een probleem vormt en dat dit moet veranderen. Wat dat betreft is het stimuleren tot een actieve leefstijl niet anders dan een patiënt te doen stoppen met roken. Uiteindelijk moet de patiënt het zelf doen, u bent er om hem of haar hier bij te helpen.

Belangrijk is om bij gedragsverandering rekening te houden met degene die tegenover u zit. Het is belangrijk dat uw ideeën als dokter, overeenkomen met de ideeën van die patiënt. Bij het voorschrijven van medicatie en stimuleren van bewegen, is één van de grootste voorspellers van therapieontrouw dat een patiënt niet op dezelfde lijn zit met de dokter.

Voordat u iemand adviseert en informeert over een actievere levensstijl, is het van belang rekening te houden met het theoretische model vanuit de psychologische hoek die er bestaat omtrent gedragsverandering.

Ongetwijfeld herkent u situaties in uw dagelijkse praktijk, wanneer u een patiënt adviseert om meer te gaan bewegen, dat de relatie direct kan bekoelen. Of dat een patiënt aangeeft dagelijks veel te bewegen middels “ik doe al de boodschappen zelf”.

Waar je naar toe wil, is dat een patiënt zelf inziet dat hij of zij een probleem heeft door te weinig te bewegen.

Echter door dit direct te benoemen of gewoon lukraak te adviseren “je zou eens wat meer moeten bewegen” bereik je weinig succes. Door zoals beschreven rekening te houden met de patiënt die tegenover je zit is het mogelijk langzaam stappen te winnen. Het theoretische model waar het om draait is het ‘stages of change’ model

Alles begint bij exploreren om te kijken waar een patiënt staat als het gaat om een actieve leefstijl:

 • Wat vindt hij of zij van bewegen?
 • Welke ideeën spelen er?
 • Is men op de hoogte van de effecten van bewegen?
 • Zijn er ervaring met bewegen zowel positieve als negatieve?
 • Spelen er angsten om te bewegen, zeker met het hebben van bepaalde ziektes?
 • Zijn er barrières om te bewegen?

Door te exploreren en te inventariseren komt u te weten in welke fase van het model een patiënt zit en hoe u hier mee om kunt gaat.

Precontemplatie

In de precontemplatie is een patiënt niet bewust of niet volledig bewust van de voordelen van bewegen. Wellicht spelen er negatieve ervaringen. Een patiënt accepteert zijn of haar huidige inactiviteit.

Bij deze patiënten heeft het geen nut om te zeggen “je zou eens meer moeten bewegen” dit werkt averechts. Gepaster is te informeren en de motivational interviewing techniek te hanteren, eventueel met behulp van de POH. Verwacht bij deze patiënten groep geen wonderen. Wees geduldig en probeer langzamerhand een patiënt meer bewust te maken. Het actief voorschrijven van bewegen dient dan ook achterwege te worden gehouden. Informeer, motiveer en leen iemand wellicht een stappenteller uit om bewustheid te creëren.

Contemplatie

In de contemplatie is een patient meer bewust. In die zin dat men inziet dat men inactief is en inziet dat er wellicht een probleem bestaat.

Deze patiëntengroep kunt u als dokter makkelijker de goede richting in sturen. Ook hier is informeren over de gunstige effecten van bewegen van groot belang om iemand volledig bewust te maken. Ook kan geïnformeerd worden over wat de geadviseerde beweegrichtlijn is. Een stappenteller kan een patiënt inzicht geven over de mate van zijn of haar inactiviteit. Ook zijn er in deze groep patiënten die wel actie willen maar nog niet voldoende geprepareerd zijn. Angst om te bewegen bij cardiovasculaire problematiek maar ook medicatiegebruik en sporten kan voor patiënten een barrière vormen. Er spelen barrières, aan u als dokter de taak deze weg te nemen.

Prepraratie

Patiënten in deze fase zijn reeds gemotiveerd en willen in actie komen.

Hier staat voor u als dokter faciliteren voorop. Geef duidelijk aan wat de richtlijn is en stel dan ook doelen op met een patiënt. Schrijf bewegen voor als medicijn en geef aan welke mogelijkheden er zijn om te bewegen. Verwijs ze naar verschillende sportclubs of naar de website en het adressenbestand in Rotterdam. Start met de praktijk een loopgroep. Leen patiënten een stappenteller uit om het doel van 10.000 stappen te bereiken.

Actie

In deze fase zijn of gaan patiënten aan de slag met bewegen. Dezelfde acties als in de preparatie fase blijven voor u van belang.
Belangrijk voor u als dokter is om patiënten bij te staan bij problemen die mensen tegenkomen door beweging. Maar met name uw taak om patiënten actief te houden, blijf stimuleren en ook evalueren. In het begin is bewegen namelijk niet altijd leuk, het kost moeite en energie. Pas later gaat een patiënt de effecten op alle vlakken ervaren. Controleer patiënten ook actief. Als u patiënten zo ver hebt dat ze gaan bewegen en u dit heeft voorgeschreven, laat mensen dan ook terug komen op het spreekuur om te evalueren hoe het gaat.

 

Ten allen tijde is het van belang dat u de ideeën, verwachtingen en voorkeuren van een patiënt niet uit het oog verlies. Slechte compliantie door patiënten na het voorschrijven van bewegen, blijkt vaak het resultaat van het feit dat er in het voorschrijf proces te weinig rekening is gehouden met de ideeën van de patiënt, de verwachtingen en voorkeuren. Blijf beide perspectieven in het vizier houden.

Naast de gedragsverandering in de spreekkamer te bewerkstelligen, is het van groot belang om in de praktijk over de effecten van bewegen te informeren en bewegen te stimuleren op allerlei manieren. Ons advies is dan ook om verschillenden manieren van informatie voorzieningen te gebruiken. Bewegend beeld en met name animatiefilmpjes blijken goed te werken en bij patiënten beter te blijven hangen dan te veel tekstuele informatie. Uw wachtkamerscherm kan dan ook een goede bron zijn voor informatie en daarnaast biedt deze website die informatie.

Tot slot doet goed voorbeeld goed volgen:

 • zorg voor een uitdagende wachtkamer om actief te kunnen zijn;
 • maak gebruik van deskbikes;
 • verstelbare bureaus om aan te kunnen staan;
 • maak liften onaantrekkelijk en trappen aantrekkelijk;
 • fiets en loop visites;
 • moedig mensen aan om lopend of fietsend naar de praktijk te komen;
 • moedig mensen aan om de auto ver van de praktijk te parkeren

– Motivating People to Exercise
Ann Blair Kennedy et al.
Am J Lifestyle Med. 2014;8(5):324­329