Wat is

Het Looprecept

Zitziekte en inactiviteit zijn een groeiend maatschappelijk probleem. We zitten het grootste deel van de dag, lange stukken achter elkaar en dit heeft onomkeerbare, negatieve gevolgen. Looprecept biedt uitkomst!

Bewegen is een medicijn en daarom is het looprecept door ons in het leven geroepen. De literatuur laat herhaaldelijk zien dat bewegen een van de beste medicijnen is bij veel verschillende diagnoses, die wij als huisarts dagelijks voorbij zien komen in de praktijk.

Zitziekte en inactiviteit zijn een groeiend maatschappelijk probleem. We zitten het grootste deel van de dag, lange stukken achter elkaar en dit heeft onomkeerbare, negatieve gevolgen. Looprecept biedt uitkomst!

Bewegen is een medicijn en daarom is het looprecept door ons in het leven geroepen. De literatuur laat herhaaldelijk zien dat bewegen een van de beste medicijnen is bij veel verschillende diagnoses, die wij als huisarts dagelijks voorbij zien komen in de praktijk.

We schrijven mensen vaak een pil voor…

“We schrijven mensen vaak een pil voor, terwijl wandelen net zo goed of beter is voor hun kwaal. Maar zelfs onder jonge huisartsen haalt slechts een op de vijf de norm van een halfuur per dag matig intensief bewegen. Er is genoeg wetenschappelijk bewijs voorhanden over de positieve effecten van wandelen bij diabetes, burn-out, angststoornissen depressie en noem maar op, dus tijd om er werk van te maken.”

Matthijs van der Poel, huisarts in Rotterdam en medeoprichter van Stichting Looprecept

De tijd is er rijp voor

Lopen i.p.v. pillen

Vanuit die gedachte zijn we in Rotterdam begonnen met Looprecept. De Britse beweging “Exercise Works!” was ons voorbeeld. De eerste financiering kregen we met het winnen van de ideeënwedstrijd van de LHV-kring Rotterdam. We hebben aan tien huisartsenpraktijken stappentellers uitgedeeld, de website looprecept.nl opgezet en promotiemateriaal gemaakt. Verder proberen we op zoveel mogelijk plekken in de media en tijdens bijeenkomsten het woord te verspreiden.

“Om het goede voorbeeld te geven, wandel ik iedere donderdagmiddag van half twaalf tot twaalf uur met een groep patiënten, samen met de praktijkverpleegkundige en de praktijkmanager. Patiënten vinden het ook heerlijk, sommigen zien er de hele week naar uit. Het lopen is fysiek fijn en bovendien goed voor de sociale contacten.

Acht huisartsenpraktijken in Rotterdam zijn ons voorbeeld inmiddels al gevolgd. Van specialisten en collega-huisartsen krijg ik heel veel positieve reacties. De jongste generatie huisartsen in opleiding brengt het belang van bewegen op eigen initiatief in in de opleiding. Kortom: de tijd is er rijp voor.”

Onderzoek i.s.m. Erasmus M.C.

Een huisarts stelt regelmatig diagnoses waarbij een beweegadvies een goede behandeling is. Een beweegadvies moet idealiter leiden tot een verandering van een gezonde actieve leefstijl. Het gaat dus om een gedragsverandering. Of de patiënt een beweegadvies op volgt, kan de huisarts lastig controleren. Inzicht geven, stimuleren van bewegen en doelen stellen om een gedragsverandering in gang te zetten bij patiënten, zou makkelijker gemaakt kunnen worden met objectieve metingen van bijvoorbeeld een stappenteller, waarvan de huisarts de gegevens ook in kan zien.

Doel

  • Evalueren of het implementeren van een stappenteller in de huisartsenpraktijk als hulpmiddel voor de huisarts voldoet enin hoeverre is het praktisch haalbaar.
  • Evalueren of het inzetten van stappentellers in de huisartsenpraktijk tot een gedragsverandering bij de patiënt kan leiden als het gaat om een actief leefpatroon. Een gedragsverandering is gedefinieerd als een fase (‘stage’) verandering in het gedragsveranderingsmodel ‘stages of change’.

Design: pilot prospectief cohort onderzoek met een follow-up van een half jaar.

Wie zit achter Stichting Looprecept

Stichting Looprecept is opgericht door Anne Huisman en Matthijs van der Poel. Twee huisartsen met een passie voor bewegen en sport. Beiden zijn begin 2013 afgestudeerd als huisarts en werkzaam in de (regio) Rotterdam. Ondertussen bestaat het bestuur uit: Anne Huisman, Matthijs van der Poel, Yolande Pleune & Jean-Jacques Sliepen.

Stichting Looprecept is opgericht door Anne Huisman en Matthijs van der Poel. Twee huisartsen met een passie voor bewegen en sport. Beiden zijn begin 2013 afgestudeerd als huisarts en werkzaam in de (regio) Rotterdam. Ondertussen bestaat het bestuur uit: Anne Huisman, Matthijs van der Poel, Yolande Pleune & Jean-Jacques Sliepen.

team-1
Anne Huisman
Huisarts en initiator
team-2
Matthijs van der Poel
Huisarts en initiator
team-3
Yolande Pleune
team-4
Jean-Jacques Sliepen