IZER ondersteunt Het Looprecept en vergoedt daarom deze wandelingen aan haar leden.

Onze partner IZER heeft deze week een leuk stukje over het Looprecept op haar website geplaatst.

Lees hier het artikel

Ook meedoen via IZER?

Voorwaarde om voor deze vergoeding in aanmerking te komen, is dat de patiënt deelneemt aan een van de ketenzorgprogramma’s van IZER. De wandeling wordt dus gekoppeld aan een DBC ketenzorg onder de naam ‘looprecept IZER’. De gegevens van de patiënten die meewandelen, kunnen worden aangeleverd bij IZER. Daarna zal uitbetaling volgen. Uiteraard kunnen er ook andere patiënten meelopen. Deze worden alleen niet vanuit IZER vergoed.

Wilt u ook starten met het looprecept? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Rina Jansen, via r.jansen@izer.nl o.v.v. ‘looprecept IZER’.