Het succes van stappentellers en 10.000 stappen

De nationale beweegnorm is om minimaal 5 dagen per week 30 minuten matig intensief te bewegen. Denk aan stevig wandelen (5km/uur) of bijvoorbeeld fietsen (15 km/uur). Voor jongeren onder de 18 wordt zelfs geadviseerd dagelijks 60 minuten matig intensief te bewegen. Voor ouderen (55+) geldt 30 minuten matig intensief bewegen op minimaal 5 maar bij voorkeur 7 dagen per week. Hier ligt het wandeltempo op 3-4 km/uur of rustig fietsen op 10 km/uur.

Vanuit de American Heart association is deze beweegnorm vertaald in een aantal stappen, namelijk 10.000 stappen. Grofweg is deze maat gebaseerd op een ‘gewone’ dagelijkse dag plus nog een half uur matig intensief bewegen, hetgeen onder andere neerkomt op flink doorwandelen. Zwemmen, doorfietsen en tuinieren vallen daar ook onder, echter kun je die activiteiten niet meten in stappen. Het gaat uiteraard echter om de beweging, wat dat dan ook is.

Uit het bijgevoegde JAMA artikel, welke een systematische review van de literatuur is, blijkt dat meerdere onderzoeken laten zien dat het inzichtelijk gebruik van een stappenteller zorgt voor een duidelijke toename van de activiteit van meer dan 25 % ten opzichte van het begin van studies. Daarnaast zie je ten opzichte van controle groepen dat er ruim 2500 stappen meer gedaan worden in de stappenteller groep ten opzichte van controle groepen die geen inzicht in hun stappen hadden.

Belangrijk wat uit studies naar voren kwam is ook dat het stellen van een doel, zoals 10.000 stappen een voorspeller was voor een actievere leefstijl. Mede daarom is het naar patiënten toe goed om een soort ‘magisch’ doel als de 10.000 stappen te stellen, waar ze naar toe kunnen werken en wat gebaseerd is op de beweegnorm.

Een ander bijgevoegde systematisch review naar het gebruik van stappentellers en bij patiënten met bewegingsapparaat problematiek laat ook in deze groep een duidelijke toename zien van het aantal stappen ten opzichte van de basis van de studie met bijna 2000 stappen.

  • Inzichtelijk gebruik van een stappenteller zorgt voor toename in activiteit
  • Doelstelling is een duidelijke voorspeller voor een actievere leefstijl

Al met al geeft het inzetten van een stappenteller hoe dan ook inzicht over de dagelijkse activiteit van een patiënt. Daarnaast tonen de studies aan dat er ook een daadwerkelijk stimulerend effect optreedt in de mate van activiteit.

De auteurs van de artikelen adviseren wel om meer onderzoek te doen naar de effecten van de stappenteller en met name over de duur van het dragen en de effecten op lange termijn. Voor meer informatie kunt u onderstaande artikelen raadplegen.

– Using Pedometers to Increase Physical Activity and Improve Health A Systematic Review
Dena M. Bravata, MD et al.
JAMA, November 21, 2007—Vol 298, No. 19

– A systematic review of studies using pedometers as an intervention for musculoskeletal diseases
Mansi et al.
BMC Musculoskeletal Disorders 2014, 15