Wat is Looprecept?

De oplossing is simpel; beweging.

Looprecept wil bewustwording creeëren door op een makkelijke, laagdrempelige manier bewegen en de positieve gevolgen daarvan onder aandacht brengen.

Het behelst een stappenplan met tips om de gebruiker bewust te maken van de huidige levensstijl, de gevolgen daarvan voor de gezondheid en zonder overmatige inspanningen, sportschoolabbonnementen en voorschriften de gebruiker dagelijks meer te laten bewegen.

Over Stichting Looprecept

Het idee achter Looprecept zit in het feit dat er te weinig aandacht uitgaat in de dagelijkse praktijk naar bewegen en de effecten daarvan.
In de geneeskunde (-studie) is er veelal aandacht voor symptoombehandeling. Daarnaast is de mens snel geneigd om oorzaken van zijn of haar problematiek buiten zich zelf te zoeken (te externaliseren), met onder andere als gevolg dat er veel aandacht is voor het voorschrijven van medicatie.
De basis om veel lichamelijke en psychische klachten en ziekten te voorkomen en te verminderen zit echter in een gezonde leefstijl. Een aanzienlijk deel van de aandacht in een spreekkamer zou dan ook hierop gericht moeten zijn. Voeding is daarin een belangrijke pijler, maar zeker ook de mate van activiteit.

Onze moderne maatschappij nodigt uit tot veel inactiviteit. Veel beroepen worden zittend uitgeoefend en de vrije tijd wordt steeds meer achter de verschillende schermen (computer, tv, telefoon, tablet) doorgebracht. Onderzoek na onderzoek laat echter zien dat deze inactiviteit zeer slecht is voor de gezondheid. Een actieve leefstijl is een must om de problematiek die dagelijks voorbij komt in onze spreekkamer te voorkomen en te verminderen.

Stichting Looprecept biedt voor de huisartsen en met name voor de patiënten een bron van informatie; het geeft patiënten inzicht in de mate van beweging en het motiveert patiënten. Stichting looprecept beoogt dit te bereiken door het verstrekken van informatieve animatiefilmpjes voor wachtkamerschermen, het verstrekken van stappentellers aan praktijken om uit te lenen aan patiënten en het verstrekken van informatie materiaal. Daarnaast wordt een up-to-date website aangeboden met onder andere tips en trucs over bewegen, ervaringsverhalen en video’s van deelnemende patiënten om de patiënt te blijven motiveren.

Wie zit achter Stichting Looprecept

Looprecept is opgericht door Anne Huisman en Matthijs van der Poel. Twee huisartsen met een passie voor bewegen en sport. Beiden zijn begin 2013 afgestudeerd als huisarts en werkzaam in de (regio) Rotterdam.

In 2014 werd door hen de sportieve huisarts in het leven geroepen. De sportieve huisarts is een nascholingsorganisatie die als doel heeft om bewegen en daar aan gerelateerde onderwerpen onder de aandacht te brengen. Tussen de scholing door staat het bewegen zelf centraal. Goed voorbeeld doet immers goed volgen. Met de grondige overtuiging dat bewegen zo veel goeds kan doen wilden zij in navolging van de Sportieve Huisarts ook op een directere manier iets voor de maatschappij in het algemeen en de patiënt als individu kunnen betekenen. Zodoende kwam het idee van Looprecept naar voren en werd meegedaan aan de projectideeën wedstrijd van de LHV kring Rotterdam in 2015. Met een grote meerderheid van de stemmen werd het felbegeerde lampje gewonnen en kon het looprecept van start gaan.

Ondertussen is het idee Looprecept geëvolueerd tot Stichting Looprecept en bestaat het bestuur uit: Anne Huisman, Matthijs van der Poel, Yolande Pleune & Jean-Jacques Sliepen.

Anne Huisman
Anne Huisman
Matthijs van der Poel
Matthijs van der Poel

Partners Looprecept